LES LEGENDES DU BUDO

Merci

どうもありがとうございました

à tous ces grands BUDOKA 武道家

et « SENSEI » 

qui ont éclairé ma voie « DO »

 

sokaku_takeda_portrait Sokaku TAKEDA (1859 – 1943)

jigoro_kano1Jigoro KANO (1860 – 1938)

ue  Morihei UESHIBA (1883 – 1969)

Karate-Do_funakoshi   Gishin FUNAKOSHI (1868 – 1957)

otsuka_2  Hironori OTSUKA (1892 – 1982)

MOCHIZUKI-Minoru  Minoru MOCHIZUKI (1907 – 2003)

tatsuo-suzuki1  Tatsuo SUZUKI (1928 – 2011)

MILNER-SOKE-Copie-2  Phil MILNER (1936 – 2000)

tamura_sensei  Nobuyoshi TAMURA (1933 – 2010)

DUEVILLE-2008-Copie-Copie-2  Luciano FORALOSSO (1926 – 2011)

Yoseik-3  Hiroo MOCHIZUKI